+48 32 3551680 • ESProgram Android ESKATT DESIGNER

Artykuły ESKATT

Artykuły systemów balustrad

Pokaż Więcej
Więcej...

Szkło hartowane Ogrzewając taflę szkła do temperatury ok. 700 stopni Celcjusza, następnie bardzo szybko chłodzimy zimnym powietrzem - otrzymujemy szkło hartowane. Dzięki temu zostaje zmieniona mikrostruktura szkła, co powoduje, że jego wytrzymałość mechaniczna jest 5-7 krotnie wyższa od zwykłego szkła. Tworzy się regularna sieć w formie kryształów krzemionki poprzedzielana niewielkimi domenami fazy amorficznej. Szkło po zahartowaniu nie może podlegać obróbce mechanicznej (cięcie, szlifowanie, wiercenie otworów) za wyjątkiem piaskowania. Wszelkie obróbki należy wykonywać przed hartowaniem. Dodatkowym efektem hartowania jest uzyskanie przez szkło cech bezpieczeństwa. Hartowane szkło charakteryzuje się dużą twardością na zewnątrz oraz tym, że jest miękkie w środku. Dzięki czemu naprężenia jakie powstają w strukturze szkła powodują w czasie rozbicia rozpadnięcie się tafli na niewielkie kawałki.

Pokaż Więcej
Więcej...

Przepisy dotyczące konstruowania balustrad ustalił w drodze rozporządzenia Minister Infrastruktury 12 kwietnia 2002 roku wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie to szczegółowo określa warunki techniczne budynków dopuszczonych do użytku a zawarty w nim dział VII warunki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Obowiązek montowania balustrad. Według wymienionego powyżej rozporządzenia, balustrady powinny być zamontowane przy schodach lub podjazdach, wtedy, gdy ich wysokość przekracza 50 centymetrów. Ponadto w budynkach użyteczności publicznej balustrady oraz poręcze powinny być zamontowane tak, by można z nich było korzystać z obu stron klatki schodowej. Jeśli schody są szersze niż 4 metry na środku powinna być zamontowana także balustrada lub poręcz. Wszystkie projektowane balustrady powinny spełniać rygorystyczne normy technologiczne i montażowe określone w Polskich Normach.

Chcesz poznać ceny naszych produktów?

Ceny balustrad Tak, idę do E-SHOP!