+48 32 3551680 • ESProgram Android ESKATT DESIGNER

Rodzaje oraz gatunki stali nierdzewnej

Gatunki stali nierdzewnej oraz ich zastosowanie w systemach balustrad.

Stal nierdzewna (zwana także INOX lub nierdzewka ) - to stop żelaza, który zawiera co najmniej 10,5 % chromu wraz z dodatkami innych pierwiastków stopowych w celu modyfikacji struktury i polepszenia właściwości, do których zaliczamy odporność korozyjną, wytrzymałość, podatność na kształtowanie i odporność na niskie temperatury. W Polsce, jeszcze do niedawna obowiązywał podział stali odpornych na korozję, na nierdzewne i kwasoodporne. Do stali nierdzewnych zalicza się ferrytyczne i martenzytyczne stale chromowe, a do stali kwasoodpornych - austenityczne stale chromowo-niklowe. Inny podział stali odpornych na korozję przyjęty został, w obowiązującej już w Polsce normie europejskiej PN-EN 10088. Według tej normy, nazwa "stal nierdzewna" obejmuje wszystkie rodzaje stali odpornych na korozję, a więc zarówno dotychczasowe stale nierdzewne jak i stale kwasoodporne. Należy zwracać uwagę na te różnice w nazewnictwie, aby uniknąć nieporozumień między dostawcami i użytkownikami stali odpornych na korozję.

Oznaczenie stali według poszczególnych norm:

Skład chemiczny poszczególnych gatunków stali nierdzewnych zestawienie rozszerzone

Stal nierdzewna typu 316.

Typ 316 jest austenityczną stalą nierdzewną chromowo-niklową, odporną na działanie wysokich temperatur i o wyjątkowej odporności na korozję. Jest szeroko stosowana na morzu i w środowiskach, w których poddawana jest działaniu czynników chemicznych, soli, kwasów i wysokich temperatur. Typ 316 posiada doskonalą wytrzymałość na pełzanie w podwyższonych temperaturach.

Stal nierdzewna typu 304.

Typ 304 jest stalą austenityczną, o niskiej zawartości węgla 18-8 chromowo-niklową. Jest odporna na korozję i ma dobrą spawalność. Typ 304 jest najszerzej stosowaną stalą nierdzewną. Stal szlachetna nierdzewna typu AISI304 nie jest przeznaczona do stosowania w agresywnym środowisku z zawartością chloru, siarki, soli (baseny, tereny nadmorskie)!

Stal nierdzewna typu 201.

Typ 201 należy do stali austenityczno chromowo-niklowo-manganowych, charakteryzujących się doskonałą rozciągliwością. Jest bardzo odporna na utlenianie i na wiele umiarkowanych czynników korozyjnych. Typ 201 ma zastosowanie tam gdzie wymagana jest największa wytrzymałość. Wykonuje się z tego materiału najbardziej popularne taśmy BAND-IT. Gatunek stali nierdzewnej łatwo korodującej do zastosowania w balustradach wyłącznie wewnątrz obiektu często stosowany przez firmy konkurencyjne w celu obniżenia kosztów produkcji balustrad. Nasza firma *** NIE *** stosuje tego rodzaju gatunku stali w balustradach.

W przypadku zastosowania niewłaściwego typu stali szlachetnej nierdzewnej, jak i przy nieodpowiednim montażu lub niedostatecznej staranności, stal szlachetna nierdzewna może ulec korozji (oksydować). Występowanie korozji (oksydacji) jest następstwem głównie braku przestrzegania czystości prac, niedostatecznej ochrony lub szkodliwego wpływu środowiska (z obecnością siarki i chloru).

Chcesz poznać ceny naszych produktów?

Ceny balustrad Tak, idę do E-SHOP!