+48 32 3551680 • ESProgram Android ESKATT DESIGNER

Produkcja systemów balustrad ESKATT

Pomiar oraz projekt

Produkcję systemów balustrad zaczynamy projektem stworzonym przy pomocy programu AUTOCAD na podstawie indywidualnych ustaleń z klientem lub wizji lokalnej na obiekcie. Stwotrzony projekt po zaakceptowaniu poddawany jest przeliczeniom konstrukcyjnych na wytrzymałość obciążeń statycznych wg. norm dla każdego obiektu. Ważne staje się aby w każdy przypadku określić odpowiednie obciążenie na podstawie mapy obiektu. Grubość poszczególnych elementów dobierana jest na podstawie wytycznych oraz wskaźników z norm.

Przygotowanie produkcji

Na etapie przygotowania produkcji tworzona jest dokumentacja produkowanych wyrobów. Do technicznego przygotowania produkcji należy: przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnej-technologicznej opracowanie normatywów zużycia materiałów i pracy żywej, zaprojektowanie i wykonanie wyposażenia technologicznego, wdrożenie produkcyjne W najszerszym znaczeniu dochodzą: współpraca przy rozwiązywaniu bieżących problemów produkcyjnych, reagowanie na zmieniające się oczekiwania naszych klientów.

Przygotowanie produkcji

Nasza firma posiada wykwalifikowanych dostawców surowców do produkcji elementów stalowo - szklanych, którzy uprzednio przeszli weryfikacji wg kryteriów oceny dostawców dokonując optymalnego wyboru dostawcy nie tylko pod względem ceny surowców ale także pod względem wielu czynników jakościowych.

Cięcie, gięcie, obróbka elementów

Na podstawie wykonanych projektów warsztatowych wykonujemy elementy z półfabrykatów tj.: rury, płaskowniki, blachy, pręty, linki itp.: W zależności od złożenia elementów konstrukcyjnych stosujemy piły taśmowe, planowane rur automatem tokarskim, gięcie oraz profilowanie elementów stalowych, wiercenie otworów frezowanie, toczenie, kształtowanie, itp.

Cięcie plasmą oraz laserem

W zależności od zastosowania elementów konstrukcyjnych elementy stalowe cięte są plasmą przy konstrukcjach nie wymagających dużej dokładności lub laserem w miejscach dużej precyzji oraz gładkiej estetycznej powierzchni np. otwory przelotwe na pręty w słupkach balustrad. W specjalnych rozwiązaniach konstrukcji stosujemy profilowe kształtowe ciecie elementów z zastosowaniem odpowiedniej głowicy sterowanej cyfrowo. Grubości elementów jakie możemy ciąć laserem to do 15mm grubości blachy nierdzewnej i 30mm grubości blachy zwykłej.

Montaż balustrad

Montaż balustrad dokonują wykwalifikowani pracownicy naszej firmy po uprzednim przeszkoleniu oraz przekazaniu dokumentacji. Wszystkie prace wykonujemy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz powszechnie stosowanymi normami budowalnymi. Do instalacji balustrad stosujemy wyłącznie urządzenia z aktualnymi certyfikatami oraz dopuszczeniami przez inspekcje do tego celu powołane. Ze względu na fakt, że na budowie przeważnie powstaja przeszkody, nasz personel może na każdym etapie instalacji zmienić konfigurację balustrad i konstrukcji stalowych.

Chcesz poznać ceny naszych produktów?

Ceny balustrad Tak, idę do E-SHOP!